Privacy

optima_content_1.jpgWij houden ons aan de AVG. Voor het verstrekken van gegevens aan derden (zoals het onderzoeksverslag of het verslag van de behandeling) is uw toestemming nodig. Zie voor uitgebreide informatie ons privacybeleid en de AVG.

Dossiers worden vijftien jaar bewaard.

Wij hanteren de verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit betekent dat de psycholoog, wanneer zij vermoedt dat er een onveilige situatie voor het kind bestaat, dit met u bespreekt en, indien nodig, een melding doet bij Veilig Thuis.

Contactgegevens

Brakkensteinweg 27
6525RN Nijmegen
T 024-3550348 mobiel 06-33981677
E mgeerling@optimanijmegen.nl
KvK 54233003

Optima psychologische praktijk

BIG-register (gz-psycholoog), nr. 89052291425
Beroepsregister BCJZ (bijzondere curator jeugdzaken)

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz